शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी काय करावे?

आपल्या देशांमध्ये उष्णतेचा त्रास हा भरपूर लोकांना होतो आणि प्रत्येक जण आपापल्या परीने शरीरामध्ये असणारी उष्णता काढण्यासाठी अथवा कमी करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न करत असतो. मलाही 2002 ते 2014 पर्यंत हा त्रास होता. त्यामुळे अंगावर खाज येणे, फोड येणे, गजकरण होणे, बेंड येणे असे प्रकार होत असे. डॉक्टरला दाखवले पण ऍक्च्युली इलाज हा तात्पुरता व्हायचा.

विद्यार्थी दशे मध्ये असल्या मुळे मी दिवसभर दुकानी काम करणे आणि रात्री नऊ वाजल्यापासून ते रात्री दोन ते पहाटे चार वाजेपर्यंत अभ्यास करत बसायचो. दुकाने काम करण्यामुळे उन्हाचा संपर्क यायचा. खान-पाणा मध्ये सुद्धा बराच डिफेक्ट होता. मी माझ्या जीवनशैलीमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तो खालील प्रमाणे:

कमीत कमी रात्रीची सात ते आठ तास झोप पूर्ण घेणे. कृपया दुपारी झोपू नये.

मला चहा प्यायची खूप सवय होती. दिवसातून मी जवळपास पाच ते दहा वेळा चहा घ्यायचो. मी त्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं आणि चहा पिणे कमी करून टाकले. म्हणजे दिवसातून अर्धा कप चहा घ्यायचा तो पण कोमट आणि मध्यम प्रमाणात अर्धा कप.

नंतर जेवणामध्ये ताक आणि दही यांचा समावेश केला.

मला गरम अर्थात कडक पाण्याने अंघोळ करायची सवय होती. ते कमी करून थंड अथवा कोमट पाण्याने आंघोळ करायला सुरुवात केली.

तसेच मला जेवणामध्ये तिखट खायची सवय होती. लाल मिरची असो, काळी मिरची असो अथवा हिरवी मिरची खान मला खूप जास्त आवडायचं. पण त्याकडे सुद्धा लक्ष देऊन मी माझ्या जीवनामध्ये तिखट खायचे प्रमाण खूप कमी केले.

बऱ्याच वेळा मी रात्र रात्र टीव्ही पाहायचो. तेसुद्धा कमी केल. कारण मला जाणवल की माझ्या शरीरामध्ये बदल आहे आणि त्यामुळे माझ्या शरीरामध्ये उष्णता तर वाढतच आहे शिवाय ऍसिडिटी पण वाढत होती.

विशेष म्हणजे जेव्हा मी जेवण करायचो त्यावेळेस मला संपूर्ण जेवण गरम म्हणजे गरम लागायचं. त्याकडे पण मी लक्ष देऊन माझ्या जीवनामध्ये गरम जेवण आणि गरम पदार्थांचे प्रमाण कमी केलं.

आपल्या शरीराला प्रत्येक दिवस पाण्याची खूप आवश्यकता असते. असं म्हणतात की आपण आपल्या वयोमानानुसार पाणी पिलं पाहिजे. मी माझ्या जीवनशैली कडे लक्ष दिलं आणि मला जाणवलं की मी दिवसांमध्ये तीन लिटर पाणी प्यायला पाहिजे पण मी पीत होतो चार ते पाच ग्लास. त्यानंतर मी पाणी पिणे मध्ये वाढ केली. अतिथंड पाणी पिणे हानीकारक असते. कोमट पाणी शरीरासाठी फायदेशीर ठरते.

जीवनामध्ये भाजीपाल्याचा समावेश वाढवला.

मला मसालेदार आणि तेलकट पदार्थ खायची खूप सवय होती ते कमी केल्यामुळे मला फायदा झाला.

वरील सर्व गोष्टी करण्याने मला खालील प्रकारचे फायदे झाले:

  1. शरीरामध्ये असणारी उष्णता कमी झाली.
  2. भयंकर प्रमाणात असणारी ऍसिडिटी संपुष्टात आली.
  3. उष्णतेमुळे बऱ्याच जणांना अपचनाचे त्रास होतात. तो त्रास पण कमी झाला.
  4. अंगावरची खाज, फोड येणे, बेंड येणे, कमी झाले.
  5. वरील गोष्टी केल्याने आपल्या शरीराला सर्वात मोठा फायदा होतो. तो म्हणजे आपल्या शरीराचे मुळव्याधा पासून संरक्षण होते.

टीप: ज्यांना उष्णतेचा त्रास होत आहे त्या लोकांसाठी मी एवढेच सांगेन की तुम्ही तुमच्या जीवनशैली कडे लक्ष द्या आणि वर सांगितलेल्या सर्व गोष्टींना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करा. दवाखान्यात जाऊन इलाज केल्याने तो इलाज तात्पुरताच राहतो. जोपर्यंत आपण स्वतःचे संरक्षण करत नाही तोपर्यंत डॉक्टर आणि कुठल्याही प्रकारचे औषध सुद्धा तुमचे संरक्षण करू शकत नाही.

आणि हो कोरावरती येऊन चांगल्या उत्तराला वाचायचं आणि लाईक पण करायचं नाही हे चुकीचं.

धन्यवाद.

Please आवडल्यास लाईक आणि शअर करा

Yogi

Adiyogi

contenthttps://soundcloud.com/sadhguru/yoga-yoga-chant

msr-logo Menu
Forms of Shiva
Article About Shiva
In the Indian tradition, Shiva has many forms, each representing a powerful possibility for inner evolution. Sadhguru looks at a few forms, and explains the basis of each of them.


Forms of Shiva
Shiva has numerous forms that encompass every possible quality that the human mind can and cannot imagine. Some are wild and fierce. Some are enigmatic. Others are endearing and charming. From the naïve Bholenath to the fearsome Kalabhairava, from the beautiful Somasundara to the terrible Aghora – Shiva embraces every possibility, remaining untouched by it all. But among all these, there are five fundamental forms. In this article, Sadhguru explains what these are and the significance and science behind them.
Yoga Yoga Yogeshwaraya
Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya
Kala Kala Kaleshwaraya
Shiva Shiva Sarveshwaraya
Shambho Shambho Mahadevaya

Yogeshwara
Sadhguru: Being on the path of yoga means you have come to a phase in your life where you have felt the limitations of being physical, you have felt the need to go beyond the physical – you have felt restrained even by this vast cosmos. You are able to see that if you can be restrained by a small boundary, you can also be restrained by a huge boundary at some point. You do not have to crisscross the cosmos to experience this. Sitting here, you know if this boundary restrains you, if you crisscross the cosmos, that will also restrain you after some time – it is only a question of your ability to travel distances. Once your ability to travel distances is enhanced, any kind of boundary will be a restriction for you. Once you have understood and known this, once you have felt this longing that cannot be fulfilled by mastering physical creation – yoga. Yoga means to breach the barrier of physical creation. Your effort is not just to master the physicality of existence, but to breach its boundary and touch a dimension that is not physical in nature. You want to unite that which is bound and that which is boundless. You want to dissolve the boundary into the boundless nature of existence. So, Yogeshwara.
Forms of Shiva

Bhuteshwara
The physical creation – all that we can see, hear, smell, taste, and touch – the very body, the planet, the universe, the cosmos – everything is just a play of five elements. Only with five ingredients, what a magnificent mischief called “creation”! With only five things, which you can count on one hand, how many things are being created! Creation could not be more compassionate. If there were five million ingredients, you would be lost.

Gaining mastery over these five elements, which are known as the pancha bhutas, is everything – your health, your wellbeing, your power in the world and your ability to create what you want. Knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, individual people attain to some level of control or mastery over these different elements. How much control or mastery they have determines the nature of their body, the nature of their mind, the nature of what they do, how successfully they do it, how far they can see – everything. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya means that one who has mastery over the pancha bhutas determines the destiny of his life, at least in the physical realm.

Kaleshwara
Kala – time. No matter if you have mastered the five elements, you have become one with the boundless, or you know dissolution – as long as you are here, time is ticking away. Mastering time is a completely different dimension. Kala does not just mean time, it also means darkness. Time is darkness. Time cannot be light because light travels in time. Light is a slave of time. Light is a phenomenon that has a beginning and an end. Time is not that kind of phenomenon. In the Hindu way of life, they have a very sophisticated understanding of time as six different dimensions. One thing you have to know – as you sit here, your time is ticking away. The Tamil expression for death is very good – Kalam aayitanga – “his time is up.”

In English, we also used such an expression in the past – “he expired.” Like a drug or anything else, a human being also comes with an expiry date. You may think you are going to so many places. No, as far as your body is concerned, it is going straight to the grave, without deviating for a moment. You can slow it down a bit, but it will not change direction. As you are getting older, you will see, slowly, the earth is trying to suck you back. Life completes its turn.

Time is a special dimension of life – it does not fit into the other three dimensions. And of all the things in the universe, it is the most elusive stuff. You cannot pin it down, because it is not. It does not exist in any form of existence that you know. It is the most powerful dimension of creation, which holds the whole universe together. It is because of this that modern physics is clueless about how gravity functions, because there is no gravity. It is time which holds everything together.

Shiva – Sarveshwara – Shambho
Shiva means “that which is not; that which is dissolved.” That which is not is the basis of everything, and that is the boundless Sarveshwara. Shambho is just a key, a passage. If you can utter it in a way that your body will tear up, it will become a passage. If you want to master all these aspects and get there, it will take a long time. If you only want to take the passage, you can transcend these aspects not by mastery, but by sneaking in.

When I was a young boy, I had friends in the Mysore Zoo. Sunday morning meant I had my two rupees pocket money and would go to the fish market – deep inside – where they had the half rotten fish. For two rupees, I sometimes got two, three kilograms of fish. I put them in a plastic bag and took them to the Mysore Zoo. I did not have any more money. The ticket at that time was one rupee; that is if you want to go straight. There was a barrier of about two feet height. If you were willing to crawl, it was free. What’s my problem – I crawled. I spent the whole day there feeding all my friends with my rotten fish.

If you want to walk straight, it is a tough path – a whole lot of work. If you are willing to crawl, there are easier ways. Those who are the crawling kind do not have to worry about mastering anything. Live as long as you live. When you die, you go and reach the ultimate.

There is a certain beauty, an indescribable aesthetic in mastering even something simple. Kicking a ball for example, even a child can do. But when someone masters that, suddenly there is an aesthetic to it that makes half the world sit up and watch. If you want to know and enjoy mastery, there is work to do. But if you are willing to crawl, it is simply Shambho.

Share

WhatsApp


Related Content


Maha Mrityunjaya Mantra – Lyrics, Meaning,…
Listen to and Download a powerful rendition of the Maha Mrityunjaya Mantra by Sounds of…Goto page

Shiva_Vishnu-stories
3 Lord Vishnu and Shiva Stories
Here are three interesting stories from the lore about Shiva and Vishnu: when Shiva lost…Goto page

Feature-Nataraja
Shiva as Nataraja: The Cosmic Dancer
India is the only place where our gods must dance. If they cannot dance they…Goto page
More about Shiva – The Adiyogi, click here >

Join Us
Stay tuned to the nightlong Mahashivratri celebrations through our webstream

Watch Archived Webstream

Maha Mrityunjaya Mantra
A powerful rendition of the Mrityunjaya Mantra

Listen

S

Continue reading “Yogi”

अपनी बेटियों को हमें ऐसा क्या सिखाना चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वंय कर सके?


(अभी मेरी शादी नहीं हुई मातृत्व का कोई अनुभव भी नहीं है, हो सकता है जब मेरी बेटी हो तब मैं और ज्यादा सचेत हो जाऊँ, शायद तब बेहतर बता पाऊँ। फिर भी कुछ बातें जो मैनें मेरी बेटी की सुरक्षा के लिये सोच रखीं हैं, वो इस प्रकार हैं – )

प्रश्न बेटियों को मजबूत बनाने पर है, तो उसकी परवरिश कैसे करूँगी इस पर बात ना करके, मैं यहाँ बेटी को मजबूत बनाने के बारे में ही बात करूँगी।

जब वो चार साल की होगी तब मैं उसे गुड टच बैड टच के बारे में समझाना शुरू कर दूँगी। उसे बताऊँगी कि उसके शरीर के किन हिस्सों को वो अपनी माँ के सिवाय किसी को हाथ ना लगाने दे। ( किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं) तस्वीर में दिये लाल भागों को देखेंं –

जब वो स्कूल जाना शुरू करेगी तब मैं उसे बताऊँगी कि स्कूल में कोई भी तुम्हे उन रेड स्पॉट्स पर छुये या छूने की कोशिश भी करे तो आप घर आकर उसके बारे में अपने माँ-पापा को जरूर बतायें।
जब मेरी बेटी 8 साल की होगी मैं उसे डांस या ट्यूशन क्लास नहीं जूडो – कराटे की क्लास में भेजूँगी।
जब वो 10 साल की होगी या थोड़ा भी समझने लायक होगी तब तक मैं उसे इस बात यकीन दिला चुकी होऊँगी कि उसके माँ पापा हमेशा उसके साथ हैं। अगर कोई दोस्त, पड़ोसी या बहुत करीबी रिश्तेदार उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो वो बिना डरे उसका मुँह तोड़ कर आये, हो सके तो दो चार दाँँत भी तोड आये 😏😏😏बाकी लड़ाई झगड़ा जो भी होगा हम सँभाल लेंगें। हमारे लिये किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार से रिश्ता रखने से ज्यादा जरूरी हमारी बेटी का सम्मान होगा।
जब मेरी बेटी 12 साल की होगी तब मैं उसे समझाऊँगी कि आप अपनी गट फिलिंग पर यकीन करना सीखे। हम लड़कियों का सिक्थ सेंस कमाल का होता है, कोई हमें घूर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है या किसी इंसान से हम दूर रहना पसंद करते हैं तो ये हमारा वहम नहीं होता। ये हमारी छठी इंद्री हमें सचेत कर रही होती है। जो हमेशा सही होती है।
जब वो 14 साल की होगी तब उसने खाना खाया या नहीं जितना ही ख्याल मैं इस बात का रखूँगी कि वो जब भी बाहर जाये अपने साथ पेपर स्प्रे जरूर लेकर जाये।
जब वो किसी लडके को डेट करना शुरू करेगी तो मैं उससे यही कहूँगी तुम्हारे हर फैसले पर हमें यकीन है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जहाँ भी जाओ, जिस किसी के भी साथ जाओ हमें बताकर जाओ। अगर तुम हमें बताकर जाओगी तो तुम जिसके भी साथ जाओगी उसे डर रहेगा कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे माँ -पापा उसको छोड़ेंगें नहीं।
मैं उसे रिश्तों का सम्मान करना भी सिखाऊँगी और रिश्ते निभाना भी। लेकिन उसकी शादी के बाद भी मैं उससे ये कभी नहीं कहूँगी कि अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है तुम अब पराई हो गई हो। तब भी मैं उससे यही कहूँगी तुम आज भी अपने माँ पापा की जान हो, इस घर की रौनक हो। जब भी कोई मुश्किल आये बिना किसी संकोच के हमें बताना।

सुबह प्यारी है!

The mind wanders from the poetic gaze to the heroic hands to the nature-loving feetखैर, मैंने आखिरकार इसे आधा कर दिया है। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अपने करियर में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उस तरह के शब्द का अनुभव किया है। हालांकि कुछ वाकई अद्भुत हाइलाइट्स रहे हैं। हमने अपने 11 वर्ष के छात्रों के लिए एक पार्टी रखी जो बहुत अच्छी थी और हम कम से कम वर्ष समूह को एक अच्छी विदाई देने में कामयाब रहे। यह छह तक के समूहों में सामूहीकरण करने में सक्षम होने का महीना भी रहा है। छह स्पष्ट रूप से जादुई संख्या है क्योंकि मैं आज आपके साथ यह तथ्य साझा करना चाहता हूं कि मेरा छोटा ब्लॉग अब छह साल का है!


२५ मई २०१५ को, मैंने ब्लॉगिंग शुरू करने का फैसला किया क्योंकि मुझे बस अपनी खुद की कॉल करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। मैं उन किताबों और जगहों के बारे में लिखना चाहता था जो मुझे पसंद हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे छह साल बीत चुके हैं और हम अभी कहां हैं। बहुत कुछ बदल गया है और फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा ब्लॉग ताकत से ताकतवर हो गया है। इसका एक हिस्सा आपके अद्भुत साथी ब्लॉगर्स के कारण है।


मैं इस पोस्ट पर आप सभी के साथ अपने कुछ शीर्ष छक्कों को साझा करना चाहता हूं। मैं ह…

Bninfotech. com

How To Reducs Stress in Hindi :- नमस्कार दोस्तों, ‘bninfotech में आपका स्वागत है। अगर आप भी तनाव से मुक्ति पाने का हल ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए ये आर्टिकल लेकर आए हैं, जिसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको 5 Best Tips For Reduce Stress in Hindi में मिलेंगी। इसलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें और खुश रहे।

How To Reducs Stress in Hindi :- नमस्कार दोस्तों, ‘ BNTECHNO‘ में आपका स्वागत है। अगर आप भी तनाव से मुक्ति पाने का हल ढूंढ रहे हैं तो आज हम आपके लिए ये आर्टिकल लेकर आए हैं, जिसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको 5 Best Tips For Reduce Stress in Hindi में मिलेंगी। इसलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें और खुश रहे। 

दोस्तों आज हर कोई काम और घर की परेशानियों के चलते तनाव में रहता है। फिर चाहे वो कोई मिडल क्लास फैमिली का सदस्य हो या फिर किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से संबंधित हो। हर कोई तनाव में रहता है। जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा तो आत्महत्या के रास्ते को अपना लिया है। जो बेहद गलत बात है। फिर चाहे आप बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ही क्याें न उदाहरण ले लीजिए। 

How To Reduce Stress in Hindi

इसलिए तनाव को ज्यादा बढ़ने न दे। समय रहते ही तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दीजिए। अन्यथा ये आप पर इस प्रकार से हावी जो जाता है कि फिर बंदे को कोई विकल्प नजर ही नहीं आता है। आज हम इस आर्टिकल में यही जानेंगे कि तनाव से मुक्ति कैसे पाएं (how to reduce stress in hindi ) या तनाव से मुक्त कैसे हो (how to relieve stress in hindi)

तनाव और डिप्रेशन क्या है?

आज छोटे से बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्गों तक किसी न किसी बात की टैंशन जरूर होती है। फिर चाहे बच्चों को अपनी पढ़ाई की टेंशन होती है। नौजवानों को नौकरी और शादी की टेंशन होती है और बुजुर्गों को बुढ़ापा कैसे कटेगा की टेंशन होती है। यहीं टैंशन बहुत धीरे-धीरे डिप्रेशन बन जाती है और फिर ये विकराल रूप धारण कर लेती है। 

जब कोई व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो फिर उसको किसी की भी बात सही नहीं लगती है। धीरे-धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर होने लगता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर खत्म होने लग जाता है। इसलिए तनाव और डिप्रेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय रहते इससे बचाव करना करना चाहिए। 

तनाव मुक्ति के 5 बेस्ट तरीके | 5 Best Tips For Reduce Stress in Hindi 

How To Reduce Stress in Hindi

क्या आप भी तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? (how to avoid stress in hindi) तो इस आर्टिकल में हम आपको पांच ऐसे बेस्ट तरीके बताने वाले हैं, जिनसे आप आसानी के साथ तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अगर आप तनाव और डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं (how to reduce depression and stress in hindi) तो ये टिप्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि how to relieve stress quickly in hindi.…….

1. परिवार के साथ समय बिताएं

अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए परिवार का सहारा लेना चाहिए। सुबह और रात के समय आपको कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहिए। परिवार से बात करने से भी आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ हंसी-मजाक और पुरानी यादों को ताजा करना चाहिए। इससे आप तनाव को भूल जाएंगे।

अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से या अविवाहित हैं तो अपने मां-बाप, भाई-बहन से अपनी समस्या जरूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो उस समय अपने ही साथ खड़े होते हैं। इसलिए परिवार को अपना समझे और उनके साथ अपनी समस्या को शेयर करें। वो आपकी समस्या का कोई समाधान देंगे या फिर आपको दिलासा जरूर देंगे। जिससे आपको रिलेक्स फील होगा।

2. हर समय खुश रहें

अगर आप तनाव का शिकार हो रहे हैं तो आपका टैंशन रहने लगेगी। इसलिए आपको थकान और तनाव से मुक्ति पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का प्रयास करना है। फिर चाहे उसके लिए आप बच्चों के साथ खेलकर खुश रह सकते हैं या फिर किसी अन्य तरीके से खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप तनाव में हैं तो तनाव से निकलने का प्रयास करना चाहिए। 

तनाव से निकलने के लिए आपको सुबह उठकर कुछ समय खुलकर हंसना चाहिए। ताकि आपका मन हल्का हो सके और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको थकान और तनाव महसूस हो रहा है तो उस मौके पर भी आपको मुसकराना चाहिए। जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा और आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे।

3. मनोरंजन से दूर होगा तनाव

मनोरंजन एक ऐसी चीज है, जिससे आप तनाव और डिप्रेशन को दूर सकते हैं। ये चाहे कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आप अगर हर काम को मनोरंजन के साथ करेंगे तो आप कभी तनाव का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको कभी काम का बोझ नहीं लेना चाहिए बल्कि मनोरंजन के साथ हर काम करना चाहिए।

इसके साथ ही जब आप फ्री होते हैं तो उस समय थकान और डिप्रेशन से बचाव के लिए मूवीज, गीत और वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इससे आपका ध्यान टैंशन से हट जाता है और आप कुछ समय के लिए रिलेक्स फील करते हैं। जिंदगी में मनोरंजन अहम चीज होती है। इसलिए हमेशा मनोरंजन जरूर करना चाहिए। 

4. ज्यादा सोचें न, हमेशा बिंदास रहे

जब आप किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते रहते हैं तो वह आपके लिए तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और हमेशा बिंदास रहना चाहिए। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।

जब हम एक ही बात को लेकर बार-बार सोचते रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद बार-बार वहीं चीज हमारे आंखों के सामने घूमती रहती है। इसलिए कभी भी किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये तनाव और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है। जो काम होना है वो हो ही जाएगा। इसलिए उसे बार-बार सोचने का कोई फायदा नहीं होता है। 

5. दोस्तों के साथ बात शेयर करें

हमारे मां-बाप के बाद दोस्त तीसरा ऐसा शख्स होता है, जिसे हमारे बारे में सबकुछ पता होता है। इसलिए दोस्त के साथ हमारी हर समस्या का समाधान भी होता है। हर व्यक्ति का एक या दो दोस्त ऐसे होते हैं, जो आप पर जान तक छिड़कते हैं। इसलिए वो आपको तनाव और डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 

जब आपको लगे कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करें। वो कमीने कोई न कोई ऐसा तरीका बताएंगे कि आपका तनाव छू मंत्र हो जाएगा। इसलिए दोस्त भगवान का दिया हुआ ऐसा मलहम हैं, जो किसी भी जख्म में लगाया जा सकता है और उनके पास हर बीमारी के दवा का फॉरमूला होता है। 

नोट:- दोस्तों अगर आपको लगे कि आप हद से ज्यादा तनाव में फंस रहे हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तनाव और डिप्रेशन की समस्या बहुत ही विकराल हो जाती है। इसलिए इसका समय रहते इलाज जरूरी है। 

अंतिम शब्द

इस आर्टिकल में हमने तनाव से कैसे मुक्ति पाएं? के बारे में जाना है। जिसे पढ़कर आप भी आसानी के साथ तनाव मुक्त हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आएगी। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा बताने के लिए कॉमेंट करें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई ओर डिप्रेशन का शिकार न हो सके।

उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। आपको ये पोस्ट कैसे लगी, बताने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमे फेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे Youtube Channel Techno Preet YT को Subscribe कर दीजिए।दोस्तों आज हर कोई काम और घर की परेशानियों के चलते तनाव में रहता है। फिर चाहे वो कोई मिडल क्लास फैमिली का सदस्य हो या फिर किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से संबंधित हो। हर कोई तनाव में रहता है। जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा तो आत्महत्या के रास्ते को अपना लिया है। जो बेहद गलत बात है। फिर चाहे आप बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ही क्याें न उदाहरण ले लीजिए।How To Reduce Stress in Hindi

इसलिए तनाव को ज्यादा बढ़ने न दे। समय रहते ही तनाव से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दीजिए। अन्यथा ये आप पर इस प्रकार से हावी जो जाता है कि फिर बंदे को कोई विकल्प नजर ही नहीं आता है। आज हम इस आर्टिकल में यही जानेंगे कि तनाव से मुक्ति कैसे पाएं (how to reduce stress in hindi ) या तनाव से मुक्त कैसे हो (how to relieve stress in hindi)तनाव और डिप्रेशन क्या है?


आज छोटे से बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्गों तक किसी न किसी बात की टैंशन जरूर होती है। फिर चाहे बच्चों को अपनी पढ़ाई की टेंशन होती है। नौजवानों को नौकरी और शादी की टेंशन होती है और बुजुर्गों को बुढ़ापा कैसे कटेगा की टेंशन होती है। यहीं टैंशन बहुत धीरे-धीरे डिप्रेशन बन जाती है और फिर ये विकराल रूप धारण कर लेती है।जब कोई व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो फिर उसको किसी की भी बात सही नहीं लगती है। धीरे-धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर होने लगता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अंदर ही अंदर खत्म होने लग जाता है। इसलिए तनाव और डिप्रेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय रहते इससे बचाव करना करना चाहिए।तनाव मुक्ति के 5 बेस्ट तरीके | 5 Best Tips For Reduce Stress in Hindi


How To Reduce Stress in Hindi

क्या आप भी तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं? (how to avoid stress in hindi) तो इस आर्टिकल में हम आपको पांच ऐसे बेस्ट तरीके बताने वाले हैं, जिनसे आप आसानी के साथ तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अगर आप तनाव और डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं (how to reduce depression and stress in hindi) तो ये टिप्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि how to relieve stress quickly in hindi……..1. परिवार के साथ समय बिताएं


अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए परिवार का सहारा लेना चाहिए। सुबह और रात के समय आपको कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहिए। परिवार से बात करने से भी आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ हंसी-मजाक और पुरानी यादों को ताजा करना चाहिए। इससे आप तनाव को भूल जाएंगे।अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से या अविवाहित हैं तो अपने मां-बाप, भाई-बहन से अपनी समस्या जरूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो उस समय अपने ही साथ खड़े होते हैं। इसलिए परिवार को अपना समझे और उनके साथ अपनी समस्या को शेयर करें। वो आपकी समस्या का कोई समाधान देंगे या फिर आपको दिलासा जरूर देंगे। जिससे आपको रिलेक्स फील होगा।2. हर समय खुश रहें


अगर आप तनाव का शिकार हो रहे हैं तो आपका टैंशन रहने लगेगी। इसलिए आपको थकान और तनाव से मुक्ति पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुश रहने का प्रयास करना है। फिर चाहे उसके लिए आप बच्चों के साथ खेलकर खुश रह सकते हैं या फिर किसी अन्य तरीके से खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप तनाव में हैं तो तनाव से निकलने का प्रयास करना चाहिए।तनाव से निकलने के लिए आपको सुबह उठकर कुछ समय खुलकर हंसना चाहिए। ताकि आपका मन हल्का हो सके और उसके बाद जब आपको लगे कि आपको थकान और तनाव महसूस हो रहा है तो उस मौके पर भी आपको मुसकराना चाहिए। जिससे आपका तनाव कम हो जाएगा और आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे।3. मनोरंजन से दूर होगा तनाव


मनोरंजन एक ऐसी चीज है, जिससे आप तनाव और डिप्रेशन को दूर सकते हैं। ये चाहे कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आप अगर हर काम को मनोरंजन के साथ करेंगे तो आप कभी तनाव का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको कभी काम का बोझ नहीं लेना चाहिए बल्कि मनोरंजन के साथ हर काम करना चाहिए।इसके साथ ही जब आप फ्री होते हैं तो उस समय थकान और डिप्रेशन से बचाव के लिए मूवीज, गीत और वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि इससे आपका ध्यान टैंशन से हट जाता है और आप कुछ समय के लिए रिलेक्स फील करते हैं। जिंदगी में मनोरंजन अहम चीज होती है। इसलिए हमेशा मनोरंजन जरूर करना चाहिए।4. ज्यादा सोचें न, हमेशा बिंदास रहे


जब आप किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते रहते हैं तो वह आपके लिए तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और हमेशा बिंदास रहना चाहिए। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।जब हम एक ही बात को लेकर बार-बार सोचते रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद बार-बार वहीं चीज हमारे आंखों के सामने घूमती रहती है। इसलिए कभी भी किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये तनाव और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है। जो काम होना है वो हो ही जाएगा। इसलिए उसे बार-बार सोचने का कोई फायदा नहीं होता है।5. दोस्तों के साथ बात शेयर करें


हमारे मां-बाप के बाद दोस्त तीसरा ऐसा शख्स होता है, जिसे हमारे बारे में सबकुछ पता होता है। इसलिए दोस्त के साथ हमारी हर समस्या का समाधान भी होता है। हर व्यक्ति का एक या दो दोस्त ऐसे होते हैं, जो आप पर जान तक छिड़कते हैं। इसलिए वो आपको तनाव और डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।जब आपको लगे कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करें। वो कमीने कोई न कोई ऐसा तरीका बताएंगे कि आपका तनाव छू मंत्र हो जाएगा। इसलिए दोस्त भगवान का दिया हुआ ऐसा मलहम हैं, जो किसी भी जख्म में लगाया जा सकता है और उनके पास हर बीमारी के दवा का फॉरमूला होता है।
नोट:- दोस्तों अगर आपको लगे कि आप हद से ज्यादा तनाव में फंस रहे हैं तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तनाव और डिप्रेशन की समस्या बहुत ही विकराल हो जाती है। इसलिए इसका समय रहते इलाज जरूरी है।


अंतिम शब्द


इस आर्टिकल में हमने तनाव से कैसे मुक्ति पाएं? के बारे में जाना है। जिसे पढ़कर आप भी आसानी के साथ तनाव मुक्त हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आएगी। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा बताने के लिए कॉमेंट करें और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई ओर डिप्रेशन का शिकार न हो सके।उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। आपको ये पोस्ट कैसे लगी, बताने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमे फेसबुक, No और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे Youtube Channel BN Techno को Subscribe कर दीजिए

क्या इंसान को सचमुच में करनी का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है?

मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह मिले ना बारम्बार।*

जैसे तरुवर से पत्ता टूट गया, फिर ना लगता डार।

क्या इंसान को सचमुच में करनी का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है?

यहाँ दिया गया चित्र एक मादा बिच्छु का है।इसकी अस्थिमज्जा( bone marrow) पर मौजूद ये इसके बच्चे हैं।ये जन्म लेते ही अपनी मां की पीठ पर बैठ जाते हैं और उसके शरीर को ही खाना प्रारम्भ कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि उसकी केवल अस्थियां शेष ना रह जाए।

वो तङपती है,कराहती है लेकिन ये पीछा नहीं छोङते, और पलभर में नही मार देते बल्कि कई दिनों तक यह मौत से बदतर असहनीय पीङा को झेलती हुई दम तोङती है।

लाख चौरासी के कुचक्र में ऐसी ऐसी असंख्य योनियां हैं, जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं, कदाचित् इसीलिए भवसागर को अगम, अपार कहा गया है।

कर्म सिद्धान्त के अनुसार यह भी पूर्व भव मे किए गये कर्मों का ही भुगतान है।

इन्सान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करेगा , विभिन्न प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार से ही उसे दुःख सुख मिलते रहेंगे।

*मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह मिले ना बारम्बार।*

*जैसे तरुवर से पत्ता टूट गया, फिर ना लगता डार।*

Motivational story

Shri

My habit

Banaaiye dekha jata hai ki yah society UN logon ke liye Bani hi nahin hai jo log akele rahana chahte hain aap ko mana jata hai jab aap ek pal ho ya FIR aapane jawab dena padta hai… it on logo ke liye Bani hi nahin hai jo log Akele Rahana chahte hain aap ko tabhi complete Mana Jata Hai Jab aap ek pal ho ya FIR family ka hissa ho Yahan tak ki agar aapane Akeli travel karne ke bare mein bhi Socha to aapko Kahin Sare sawalo ka jawab dena padta hai aadami Tak to tabhi society theek rahti hai lekin Jahan Akeli women Ki Baat Aati Hai To unhen to kai sari ticketon Ka Samna karna padta hai lekin Itni Khatri Nahin hone ke bad bhi kabhi Aise tarike Hain Jahan aap Akele Rah Sakte Hain Sath hi Sath Kafi Jyada Khush bhi hai sakte hain lekin Ab Yahan Sawal hota hai ki aap hi kaise karenge iske liye sabse pahle aapko Khud ko jana padega ki Aap Ki Khudai kya hai aur Kami kya hai Iske bad yah aapko pahchana padega ki aap ke samne Katrina yah kya hai ki main aapko Sare sawalo Ke jawab mil Jaenge aapko

Sath hua hai unhone Akela rahana choose nahin kiya hai ki yah situation ke samne Aakar khadi Ho gai thi jab unka unke Pati se Talak ho gaya tha jab le ki kahani akele Rahane ki shuruaat ki thi to shuruaati Daur mein unhen maja nahin a raha tha unhen lagta tha ki jindagi to couple aur Sham Rewa rahe injoy karte hain unhen khud ke liye khana banana aur bazar mein hotels ne akele jakar rahana pasand nahin a raha tha yahan Tak moviece aur kitaben bhi Jo padhati thi usne thi yahi likha hota tha ki single women ko kafi kathinaiyon ka Samna karna padta hai ek samay ke bad Laika jabse ho sakta hai

Use motor Ko Yad Kariye ki aap Kyon Akele rahe hain use motor ko aapko Yad karna hai Kyunki Aap Ko Kisi Se motivation Bhi Milega iske sath hi Sath yah bhi Dhyan rakhiye ki aap Akele Nahin Hai is Vishva Mein 30 karod log Hain Jo Khushi Khushi Akele rahe hain number lagatar badhte Ja Rahe Hain Ek Nahin Pata Chala Hai Ki Australia Mein Sal 2026 Tak yah Kafi Jyada pad Jaega is Baat Mein Koi Sandesh nahin hai ki Akela Rahana bilkul bhi Aasan Nahin Hai Lekin sahi mein Jarur bana sakte hain ki aap Aate Hain Aaj Khushi Se Akele hi Rahana chahti hai to ab aap Aisa Kya Karen ki Akele Rahane per bhi aapko positive experience is Sawal Ka Jawab aapko agale adhyayan Mein mil jaega

Cleo bolate Hain ki agar aap Khush Rehna Chahte Hain To aap khush hai yah Kahana bilkul bhi Sahi Nahin Hoga Ki aap ki Jivan Mein jitni bhi dikhte hain vah dikhti Akele Rahane Mantra se thik Ho Jaenge lekin agar aap Sahi mind Shakti Akele Rahane ka chunav Karte Hain To aap indicative Ka Samna karne ke liye na sirf taiyar Honge balki unhen Khatam karne ke liye aapke pass khud ka ek najriya Bhi Hoga teri chij jo sabse zaroori hai vah hai ek Sahi mindset isliye aapko padega iske liye aapko Apne andar aur padega Hai Ki Nahin sorry hai ki apni Life ko enjoy karna sikhe yahan savaliya uthata hai ki shuruaat kahan se Karen ek baat Gora Karne Wali Hai Ki Manzil aur Akbar ke bich sabse kathin shuruaat hi hoti hai ek bar Agar aapane sahi mein sabse shuruaat Kar Li to samajh Ki Manzil Tak to aap pahunchenge hi sabse pahle artlist Banai ki aap apne aapko Kaisa dekhna Chahte Hain unko bhaiyon ki pahle Ek list taiyar Kariye isko aap aasani se Aise samajh sakte hain ki aap apne aapko Kaisa dekhna chahte hain kya aap apne aap ko Shant dekhna Chahte Hain Agar Shant dekhna Chahte Hain to Agali bar Jab gussa Aaye To ekadam Shant Rahane ki koshish kar Jaega dusra Kadam hai ki exercise karna sikhen Jab aap Akele Rahana Shuru Karenge to kai bar Aisa Hoga Ki aapko akelapan lagega lekin aapko use akelepan ko ek experience ke Taur per lena hai jawab sabse mahatvpurn part yah hai ki Apne andar sense of purpose ko develop Kariye sense of purpose aate hi aapke andar positive mindset bhi a Jaega apni Har EK planning ke bare mein Dhyan se Suchi aap ko pata Hona chahie ki aapane Akele Rahane ka chunav Kyon Kiya hai aap apni Zindagi Mein Kya Chahte Hain Jab aap apne girls ke bare mein sochne Lage to aap ke andar apne aap positive feeling bhi Aane Lagi ISI ceiling ke sath aap khud ki company bhi injoy karne Rakhenge agar aap Khush Rahana Chahte Hain To aap Khush Rah Sakte Hain is line ko follow Kariye aur aage badhate jaaiye ki shuruaat Karenge to aap kafi Logon se bhi Jaenge the Unse milane Rakhenge

प्यार करना होगा जब आप खुद से एक रिलेशनशिप विश करोगे तो आपकी दूसरों से भी संबंध बेहतर होंगे आपको प्यार का असली मतलब तभी समझ में आएगा जब आप खुद से प्यार करने की शुरुआत करेंगे इसलिए हमेशा खुद का ख्याल रखने की शुरुआत आप अभी से कर दीजिए इसकी शुरुआत आप एक ग्राफ बना कर भी कर सकते हैं आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि उस बुक में पढ़ना क्या है इसका जवाब है कि जो भी दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तब आप उस किताब में लिख दीजिए वह सब चीजें भी लिखिए जिससे आप के चेहरे पर खुशी आती है लेकिन इस तकनीक का प्रयोग किया था इसकी मदद से उन्हें खुद को समझने में काफी ज्यादा आसानी हुई थी लिखा था जो उनके दोस्तों के बारे में अच्छा बोलते थे वह है आपका परिवार हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखिए रीड की हड्डी के समान है कि कई बार देखा गया है कि वह आपकी जिंदगी में आते जाते रहते हैं तो इनको भी आप समय दीजिए लेकिन कंफर्ट के अनुसार कोई दोस्त भी है तो उसे आप कभी नजरअंदाज मत करिए और जब जरूरत होगी दोस्त बनाना नहीं लोगों से मिलना मत भूलिए कि आप लोगों के संपर्क में रहते हैं एक कमीनी तैयार होगी यहां क्या करें फिर भी अगर आप की राह में कोई हमसफ़र ऐसा मिल जाता है जो आपका सफर अच्छा बना है तो उसे भी आप अपना साथी बना सकते हैं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी यह मत सोचिए कि आप को खुश रहने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है अगर नजर डालें तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि शादी के बाद वह खुश है या आपको बताने के लिए काफी है कि शादी या फिर कोई पाटनर होने से ही खुशी नहीं आती है आपको आप से बेहतर खुश कोई नहीं रख सकता है इसलिए अब समय है कि आप अपना खुद ख्याल रखें खुद से प्यार करिए

इतनी बुरी नहीं है ऐसा इंसान को यादें छोड़ सकता है जरूरत होती है तो बस विल पावर की अगर आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अकेले रहते हैं या फिर आप अकेले रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा क्या यह मुमकिन है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ सीरियस टाइप करना है

उसके लिए जल्दी आना एक मुश्किल हो जाता है मजाक नहीं कहीं रजनी पूछ लेते हैं लेकिन आपको उन फूल का उपयोग नहीं करना है एक बात जान लीजिए खुद का ख्याल रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे इसलिए खाना ताजा होना चाहिए एक लिस्ट तैयार करिए जिसमें हफ्ते भर का शेड्यूल बना होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए आप कहीं दूसरे ऑप्शन का भी चयन कर सकते हैं जैसे कि बढ़िया गाने सुनते हुए पार्क में वह कर ली या फिर कहीं साइकिलिंग में निकल गए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ही कर लीजिए अगर आपको हार्डकोर एक्साइज में दिक्कत हो रही है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद है इस बात की है कि अभी आपने नहीं किया है कि आपको करना क्या है एक बात का और आपको ख्याल रखना है हेल्थ चेकअप करवाते रहिए अपने आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा भी गया है जान है तो जहान है उसके बाद उनके दिमाग में जो पहली बात थी वहीं थी कि उनको अपने फाइनेंस की जानकारी नहीं थी यह सिचुएशन काफी खराब होती है लेकिन इस तरह के ही अनुभव से इंसान बेहतर बनता है अनुभव आपके दिमाग को खोलने के लिए आते हैं इसलिए अपने खर्चों का ध्यान रखना ही पड़ेगा इस अध्याय का सार यह है कि आप अपने पैसों के बारे में पूरी जानकारी रखें यह दुखद है कि कई सारी औरतें जब वो किसी रिलेशनशिप में होती है तो अपने पैसों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है लेकिन अगर आप अकेली हैं तो आपको यह कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना होगा रहना चाहते हैं या फिर चाहती हैं कि आपको अपने पैसों का ख्याल भी रखना पड़ेगा आपको अपनी शेविंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कई तरह से कर सकती हैं आप के रुप में भी निकाल कर रखनी चाहिए पैसों के बारे में सोचकर आपके मन में क्या आता है आप पैसों से कितना प्यार करती है आपके जीवन में पैसों की कितनी अहमियत है इसी

जब आपका घर पहुंच डिवाइड देगा तब आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव माहौल बनेगा आपको एक और कहते रहते हैं कोशिश करिए कि आप बेस्ट बेड अपने लिए खरीदे कभी भी बैठ को खरीदने में कंजूसी ना करिएगा और आपकी तकिया ही आपको सुकून की नींद देंगे हम बात करेंगे जब आप अकेले रहने की शुरुआत करेंगे तो कई बार आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिसके आप आधी नहीं है आप अपने लिए जो कुछ भी करें तो उस वक्त आप ध्यान रखिए कि आपको उसने संदेह नहीं करना है आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है बताए तो आपके दोस्तों का रिएक्शन काफी अजीब सा रहेगा बहुत से सवाल पूछ सकते हैं कि अकेले अकेले आखिर क्यों जा रहे हो लेकिन आपको गुस्सा किस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने जीवन में अकेले रहने का चुनाव किया है तो आप को अकेले सफर करना भी सीखना पड़ेगा और खाना भी सीखना पड़ेगा अकेले खुद के साथ घूमना भी सीखना पड़ेगा आखिर क्या है बहुत ही सुहाना बताती हैं उसकी मंजिल पर पहुंचने से बेहतर होता है इसलिए आप अपने उपयोग कर सकते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से अपने सपनों को याद रखें आप जितना आपको कोई नहीं खा पाएगा इसलिए इसका उपयोग अपनी तू कोई आपको जज भी नहीं करेगा इसलिए खुद को समय दीजिए और इस जिंदगी को एंजॉय करिए अध्याय 5 राइट माय सेट का महत्व और आप अपने घर में अकेले चुपचाप बैठ जाइए इस बार आप बस शांति को महसूस करिए और सन्नाटे को सुनिए आप सोच रहे होंगे कि कैसी बात है लेकिन आपको बता दें कि यह बात काफी ज्यादा जरूरी है जब आप शांति को सुनने लगेंगे तो आपको कभी भी अकेलेपन से डर नहीं लगेगा एक माइंडसेट भी आपका तैयार होगा यह माइंड बहुत जरूरी है रिमाइंड से आपको अपनी जिंदगी खुशहाल जीने में मदद मिलेगी इस आचार्य है रिमाइंड का महत्व क्या है अध्याय में बहुत है जिनको आप मान सकते हैं उसके बाद हॉलीडे चाहिए खूब सारे नए लोगों से मिलिए नहीं दोस्त बनाई और खुश रहिए सिंपल चीजें बस आपको सोच लेना है कि आपको खुश रहना है लेकिन सब जानते हुए भी अधिकतर लोग यह नहीं करते हैं उनके पास विचार होता है प्लान होता है लेकिन वह एक्शन नहीं लेते हैं एक बात जान लीजिए कि तीनों चीज तभी कामयाब होगी जब आप उन पर रख लेंगे अकेले रहने से आप आज आदमी को भी समझने की कोशिश कर सकते हैं यदि आपको काफी शांति का अनुभव होगा लेकिन आज आप को समझने का यह मतलब नहीं है कि आप हिमालय पर चले जाएं समझने का मतलब यह है कि आप डिस्कवरी करें आप खुद को अच्छे से समझ लें इसके लिए आप आध्यात्म का सहारा ले सकते हैं किताबें पढ़ी है उससे अच्छी आपको शादी और सही नहीं मिलने वाली है इसलिए खुद की पहचान करने के लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक व्यक्ति हैं खुद को अंदर से समझने की प्रक्रिया है इसके साथ ही इसकी मदद से आप दुनिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं तू बदलाव आपको तुरंत नजर आने लगेंगे अध्यात्म में आपका खुद से रिश्ता मजबूत होता है इसीलिए आप अकेले भी खुश रहना सीख जाते हैं तब आपको किसी और की जरूरत नहीं होती है इसीलिए अपने आप को समझने और अपने आप के साथ ही रिलेशनशिप में आ जाइए के लिए आपको खुद से कनेक्ट होने के साथ दुनिया को भी समझना पड़ेगा अकेले चलने का रास्ता इन अध्याय में आपने समझ लिया है तो बस रास्ता निकल जाइए अपने सफ़र में मंजिल से अच्छे लगते हैं पैसों से लेकर आज तक का ख्याल अगर आपने रख लिया तो फिर आप की अकेले रहने के कदम में रुकावटें नहीं आएंगी इसीलिए आगे बढ़ने से पहले रूठना तैयार कर लीजिए जो प्लान बनाई है उसे फॉलो करने की भी कोशिश करिए याद रखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है इसलिए आपको भी खुशी और सुकून का रास्ता मिल जाएगा हमें यह बता देना gmail.com पर ईमेल का जरूर बताइए आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं यह भी बताएं हम आपकी बताई गई समरी भी जरूर करेंगे अगर आपका कोई समस्या हो तो भी हमें अपना प्यार बनाए रखें BN

Learn stategy

Ki aap kya kar sakte hain aur jo nahin kar sakte unhen bhul jaaye ek badhiya planning ek achcha base aur good luck in sab ki hote hue bhi Kai bar hamara project frock ho sakta hai per se ghabrane Kiya niraash hone ki jarurat nahin hai kyunki failure thi productive ho sakte hai

Desi kuch naya karne ka rasta dikhate Hain public senior se hamen apni kaviyon ka pata chalta hai kabhi kabhi to publicly hamen aisi galti dikha dete Hain jinhen ham kab se najarandaaz karte aaye Hain jisse Chicago mein apni show move in and out ka prayog release karte samay lekin ka Ko pata tha ki isliye abhi kuchh kam yah hai ki nahin jaega. Aur apni per kam kar saken serial ko nirasha ki nazron se Na dekhe Bina soche ki aap se kya nahin hua yeshu Che ab aap aur kya kar sakte hain since hote hain lekin jo faila se sikhate Hain vahi successful hote Hain…

Latest nahin ban sakte kuch bada karna chahte hain to sabse pahle khud Ko pahchane hath Ho Karen aur apni kam ko apni aadaton mein Shamil kar liya kya Karen Kalsi thodi taiyari Aaj hi kar le apna Kam khatm karne ke bad aap apne next idea ka note kar ke liye banakar rakhen agale din uthte hi aap use note ko padhen is tarah se aap aaj ke kam ko karke kam se jod payenge apni role model se sikhen kisi bhi field mein jaane se pahle aap apni role model ke kam ko Bari kisi dekhen aur unki skills Khushi ke jaise agar aap thik writer hai to apna pasandida article padhen aur usmein savage selection aur sentence banana sikhen….

की आप क्या कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं उन भूल जाएं एक बढ़िया प्लानिंग एक अच्छा बेस और गुड लक इन सब की होते हुए भी काई बार हमारा प्रोजेक्ट फ्रॉक हो सकता है पर से घराने किया निरश होने की विफलता क्यों नहीं है उत्पादक हो सकता है

देसी कुछ नया करने का रास्ता दिखता है पब्लिक सीनियर से हम अपनी कविताओं का पता चलता है कभी कभी तो पब्लिकली ऐसी गलत दिखलाते हैं जिन हम कब से नजरंदाज करते आए हैं जिस शिकागो में अपना शो चलते और बाहर काम करते हैं रिलीज करते हैं लेकिन का को पता था की इसलिय अभी कुछ कम यह है की नहीं जाएगा। और अपनी प्रति काम कर खातिर सीरियल को निराशा की नजरों से ना देखे बिना सोचे से क्या नहीं हुआ येशु चे अब आप और क्या कर सकते हैं क्योंकि होते हैं लेकिन जो फेल से सिखते हैं वही सफल होते हैं…

नवीनतम नहीं बन सकते हैं कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पहचानने हाथ हो करेन और अपनी काम को अपनी आदत में शामिल कर लिया क्या करन कलसी थोड़ी तयरी आज ही कर ले अपना काम खराब नोट करने के लिए अगला विचार के लिए बनार रखेंगे अगले दिन बढ़ते ही आप उपयोग नोट को पढने में है तार से आप आज के काम को करेंगे काम से जोड़ेंगे अपनी रोल मॉडल से सिखने के लिए भी फील्ड में जाने से पहले आप अपनी रोल मॉडल के काम को बड़ी को स्किल्स ख़ुशी के जैसे अगर आप थिक राइटर है तो अपना पसंद लेख पढ़ने और उसमे सैवेज सिलेक्शन और वाक्य बनाना सिखें…।